Home Werkervaring Welke zorg Het PGB Contact

Neck 11
1456 AA Wijdewormer
T: 0299-414283 / 0646222443
 

 

 

Welke zorg

Welke zorg kan ik u bieden? Er zijn verschillende mogelijkheden:

1) Activerende begeleiding: begeleiding in het leren omgaan met uw handicap, ziekte of psychische problemen of het leren  van vaardigheden om met die ziekte, handicap of problemen toch uw leven op een goede manier te vullen. Het gaat erom dat de situatie verandert, zodat u zelf uw leven weer meer in eigen hand neemt.

2) Ondersteunende begeleiding: begeleiding bij het handhaven van de zelfredzaamheid. De ondersteuning kan zowel thuis als buiten de deur gegeven worden. Bijvoorbeeld begeleiding bij het regelen van dagelijkse bezigheden, zoals boodschappen doen, een dagelijkse wandeling maken of contact opnemen met allerlei instanties.

3) Persoonlijke verzorging: ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals:
- Persoonlijke verzorging, begeleiding en hygiŽne. Denk hierbij aan hulp bij het opstaan en naar bed gaan, wassen of douchen, haar wassen, aan- en uitkleden, eten en drinken, het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen zoals elastische kousen, naar het toilet gaan, een urinaal aanleggen of incontinentiemateriaal verwisselen.
- Hulp bij beweging en houding. Bijvoorbeeld een helpende hand of een ondersteunende schouder als u zich verplaatst in huis.
- Hulp bij medicijngebruik. Zodat er controle is dat de juiste medicijnen op tijd worden genomen.

4) 24-uurs zorg: langdurige verzorging in eigen omgeving.